2009 Estri klassiõhtu
Balti suurõppus
Esmaabi õpetamine
2009. a. Esamaabi rühm
2009 Nakatu laager